Uporaba zunanjega fitnesa v naselju Gosposvetska je dovoljena.

Sočasno je lahko na območju prostora fitnesa največ 10 oseb, vendra mora biti med njimi
minimalna razdalja 1,5 m.

Po vsaki uporabi je obvezno razkuževanje naprave.