S strani Računalniškega centra Univerze v Mariboru smo bili obveščeni, da bo v soboto, 20. 6. 2020 med 7:00 in 16:00 uro,
zaradi nujnih vzdrževalnih del v naselju Tyrševa moteno delovanje internetnih storitev.

Se zahvaljujemo za razumevanje.

We have been informed by the Computer Center of the University of Maribor that on Saturday, 20th of June 2020 between
7 am and 4 pm, due to urgent maintenance work on campus Tyrševa, the functioning of internet services will be disrupted.

Thank you for your understanding.

Direktorica Študentskih domov
Mag. Maja Krajnc Ružič