Od stanovalcev apartmajev pričakujemo, da pred odhodom na počitnice temeljito očistite sobe in skupne prostore,
preverite ali ste ugasnili luči, izklopili električne aparate, grelne plošče na štedilniku ipd., ter javite morebitne napake.

Očistiti morate:

Iz sobe in skupnih prostorov odstranite smeti, ostanke hrane, razno embalažo, steklenice in druge neuporabne predmete.

Za predmete, ki jih morajo odstraniti delavci ŠD, ker jih niste odstranili vi, ne odgovarjamo.

Želimo vam prijetno bivanje v urejenem okolju in lepe počitnice.

mag. Maja Krajnc Ružič
Direktorica ŠD UM

From residents, who live in apartments, we expect to thoroughly clean their rooms and common areas. Before going on holiday,

check whether you have turned off the lights and electrical appliances, hotplates on the stove, etc., and report any errors (things that need to be repaired).

You must clean:

Remove rubbish, food scraps, various packaging, bottles and other useless items from the room and common areas.

We do not take responsibility for items that will have to be removed by dormitory employees because you did not remove them.

We wish you a pleasant stay in a tidy environment and a nice holiday.

Director of Student Dormitories in Maribor
Mag. Maja Krajnc Ružič