Stanovalce obveščamo, da v referatih in pri gospodinjah ne bo uradnih ur

od 28. 4. do 30. 4. 2021.

Načrt o izrabi delovnega časa Univerze v Mariboru za leto 2021 določa kolektivni dopust v času od
28. 4. do 30. 4. 2021.

V tem času ne bo dostave poštnih pošiljk.

Hvala za razumevanje,

direktorica
mag. Maja Krajnc Ružič