Datum kontrole: 15. 11. 2021 - 3. 12. 2021

SANITARNO-HIGIENSKA KONTROLA v VAŠEM DOMU, istočasno bomo izvedli tudi POPIS OSNOVNIH SREDSTEV

V skladu s 45., 46.in 47. členom Pravilnika o domskem redu stanovalcev ŠDUM bo tri članska sanitarno-higienska komisija v sobah pregledala: čistočo tal, čistočo pod posteljo, predale pod posteljo, košev, namiznih in stenskih svetilk, stikal, radiatorjev, vrat z vseh strani in podbojev. Opravila bo tudi sanitarno-higiensko kontrolo pripadajočih balkonov, shramb, zidnih omar (kjer le-ti so),kuhinjskih elementov, mikrovalovk, grelnikov vode, hladilnikov itd.; v APARTMAJIH pa tudi v celoti čistočo v sanitarijah (tudi WC školjke!) in kuhinjah. Od vas pričakujemo, da sami odstranite iz skupnih prostorov vso embalažo (steklenice, plastenke, karton, itd.) in predmete, ki jih ne uporabljate (posodo, različne aparate, itd.) ter jih obvezno odnesete v/na mesta določena za zbiranje odpadkov.
Hladilnike morajo uporabniki odtaliti in temeljito očistiti njihovo notranjost in zunanjost. Pri čiščenju hladilnikov je prepovedano uporabljati ostre predmete (noži...).

SANITARY – HYGIENE CONTROL IN YOUR DORM

In accordance with the 45., 46., and 47. Article of Regulation- dormitories rules, we are informing you that our three-member sanitary hygiene commission will have sanitary – hygiene inspection in your room (door, floor - also under the bed, drawers under the bed, desk, lights, switch, trash etc).

Commission will also do sanitary – hygiene inspection in belonging area – balcony, kitchen (elements, microwave, water heater etc.) and bathrooms. We are expecting that you will throw away all packaging (bottles, pasteboard, sacks, etc.) and unused objects (dishes, housework apparatus, TV, etc.) in the trash nearby the dorm.

If you have or use a refrigerator you should clean it inside and outside (melt the ice, through away all the food witch date has expired).

Those student's, who will not consider (respect) this instruction will be warned and then we will act against them.

 
 
DOM/DORM PREDSEDNIK KOMISIJE/ DATUMKONTROLE/ PONOVNAKONTROLA/
  PRESIDENT OF COMMISION  DATE OF CONTROL  DATE OF RE-CHECK
1. ROBERT GALUN 15.11 - 16. 11. 2021 22.11.2021
2. ROBERT GALUN 17.11 – 18. 11. 2021 24.11.2021
3. VLADO POTOČNIK 19. 11. – 22.11. 2021 25.11.2021
D VLADO POTOČNIK 23. 11 . – 24. 11. 2021  26.11.2021
4 TEJA KUKOVEC 23. 11 . – 24. 11. 2021  26.11.2021
5. DRAGICA OČKO 29. 11. – 30. 11. 2021 6.12.2021
6. PETRA KOSTEVŠEK   25. 11 - 29. 11 .2021 3.12.2021
7. TEJA KUKOVEC 1.12 – 3. 12. 2021 7.12.2021
15 SIMONA ŠPOLJAR 1.12 – 2. 12. 2021 7.12.2021
8, 9, 10, 11, 12 STANKO NAJŽAR 15. 11 – 18. 11. 2021 25.11.2021
14. BOJANA OGRIZEK ROGAN 25. 11. – 26. 11. 2021 1.12.2021
13. BARBARA MAJCEN  19.11 – 22.11. 2021 2.12.2021