V prilogi objavljamo poročila o izvoljenih kandidatih v Študentski svet UM.

Priloga: