SANITARNO-HIGIENSKA KONTROLA v VAŠEM DOMU

 

Datum kontrole : 20.3.2023 – 31.3.2023

 

V skladu s 45., 46. in 47. členom Pravilnika o domskem redu stanovalcev ŠDUM bo tričlanska sanitarno-higienska komisija v sobah pregledala: čistočo tal, čistočo pod posteljo, predale pod posteljo, košev, namiznih in stenskih svetilk, stikal, radiatorjev, vrat z vseh strani in podbojev. Opravila bo tudi sanitarno-higiensko kontrolo pripadajočih balkonov, shramb, zidnih omar (kjer le-ti so), kuhinjskih elementov, mikrovalovk, grelnikov vode, hladilnikov itd.; v APARTMAJIH pa tudi v celoti čistočo v sanitarijah (tudi WC školjke!) in kuhinjah. Od vas pričakujemo, da sami odstranite iz skupnih prostorov vso embalažo (steklenice, plastenke, karton, itd.) in predmete, ki jih ne uporabljate (posodo, različne aparate, itd.) ter jih obvezno odnesete v/na mesta določena za zbiranje odpadkov.

Hladilnike morajo uporabniki odtaliti in temeljito očistiti njihovo notranjost in zunanjost. Pri čiščenju hladilnikov je prepovedano uporabljati ostre predmete (noži..). Okna in žaluzije na oknih morajo biti temeljito očiščene. Z vzmetnice odstranite posteljnino in postavite vzmetnico pokončno.

SANITARY – HYGIENE CONTROL IN YOUR DORM

By the 45., 46., and 47. Article of Regulation- dormitories rules, we are informing you that our three-member sanitary hygiene commission will have a sanitary – hygiene inspection in your room (door, floor - also under the bed, drawers under the bed, desk, lights, switch, trash, etc).

Commission will also do sanitary – hygiene inspections in the belonging area – balcony, kitchen (elements, microwave, water heater, etc.), and bathrooms. We are expecting that you will throw away all packaging (bottles, pasteboard, sacks, etc.) and unused objects (dishes, housework apparatus, TV, etc.) in the trash nearby the dorm.

If you have or use a refrigerator you should clean it inside and outside (melt the ice, threw away all the food witch date has expired). Windows and blinds on windows must be thoroughly cleaned.

Those students, who will not consider (respect) this instruction will be warned and then we will act against them. Remove the bedding from the mattress and place the mattress upright.

DOM/DORM PREDSEDNIK KOMISIJE/ DATUM KONTROLE/ PONOVNA KONTROLA/
PRESIDENT OF COMMISION DATE OF CONTROL DATE OF RE-CHECK
2. VLADO POTOČNIK 20.03.2023 27.03.2023
3. VLADO POTOČNIK 21.03.2023 27.03.2023
DEP. VLADO POTOČNIK 22.03.2023 29.03.2023
4 ROBERT GALUN 20.03.2023 27.03.2023
5. ROBERT GALUN 21.03.2023 28.03.2023
6A. KATJA FORŠTNARIČ 21.03.2023 28.03.2023
6B TEJA IMPERL 20.03.2023 27.03.2023
7. TEJA IMPERL 22.03.2023 29.03.2023
LENT STANKO NAJŽAR 20.03.2023 - 23.03.2023 30.3.203 - 31.3.2023
13 BOJANA OGRIZEK ROGAN 20.03.2023 27.03.2023
14 TEJA KUKOVEC 21.03.2023 28.03.2023
15 MARISA KOCBEK 28.03.2023 31.03.2023
16 KATJA FORŠTNARIČ 23.03.2023 30.03.2026