Spoštovane stanovalke, spoštovani stanovalci Študentskih domov!

Naj vam na začetku leta 2023 zaželimo veliko uspehov in osebne sreče
ter prijetnega bivanja v Študentskih domovih.

Želeli bi se vam zahvaliti za doprinos k največjemu športnemu dogodku v
zgodovini Republike Slovenije, kjer bomo gostili bodoče olimpijce in nosilce olimpijskih medalj.

Brez vaše pomoči in tega, da svoje sobe prepustite mladim vrhunskim športnikom in športnicam,
tako velikega dogodka ni mogoče izpeljati. S tem podprete mlade športnike za kar smo vam izjemno hvaležni.

Zato bi se vam radi iskreno zahvalili za dosedanjo pomoč pri projektu OFEM in
posledično pomoč pri izvedbi podpisanih aneksov.

Nekateri stanovalci ste to že opravili, ostale pa vas k podpisu aneksov še vabimo,
in sicer do 23. januarja 2023.

Hvala še enkrat vsem za dosedanjo pomoč pri izvedbi projekta OFEM.

Lepo pozdravljeni.
Mag. Maja Krajnc Ružič, direktorica