S 15. členom novele ZOPNN-F je bil ne glede na 2. člen Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15, 83/16 in 92/20) 14. avgust v letu 2023 določen kot dela prost dan v Republiki Sloveniji.

V skladu s to določbo v ponedeljek  dne 14.08.2023 v Študentskih domovih Maribor ni uradnih ur v referatih za študentske zadeve in pri gospodinjah.

Uprava študentskih domov