Sporočamo vam, da  je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. Študenti bodo na podlagi ustreznega dokazila imeli možnost:

Za oprostitev plačila stanarine iz prvega odstavka  in podaljšanje koriščenja subvencij* morajo študenti posredovati ustrezno potrdilo ( Civilna zaščita, Občina, Zavarovalnica).

*v primeru, da je študent že izkoristil subvencije v skladu z 23. členom Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov. 

Uprava ŠD