Datum kontrole: 21. 3.–4. 4. 2022

V skladu s 45., 46. in 47. členom Pravilnika o domskem redu stanovalcev ŠDUM bo tričlanska sanitarno-higienska komisija v sobah pregledala: čistočo tal, čistočo pod posteljo, predale pod posteljo, košev, namiznih in stenskih svetilk, stikal, radiatorjev, vrat z vseh strani in podbojev. Opravila bo tudi sanitarno-higiensko kontrolo pripadajočih balkonov, shramb, zidnih omar (kjer le-ti so), kuhinjskih elementov, mikrovalovk, grelnikov vode, hladilnikov itd.; v APARTMAJIH pa tudi v celoti čistočo v sanitarijah (tudi WC školjke!) in kuhinjah. Od vas pričakujemo, da sami odstranite iz skupnih prostorov vso embalažo (steklenice, plastenke, karton, itd.) in predmete, ki jih ne uporabljate (posodo, različne aparate, itd.) ter jih obvezno odnesete v/na mesta določena za zbiranje odpadkov.
Hladilnike morajo uporabniki odtaliti in temeljito očistiti njihovo notranjost in zunanjost. Pri čiščenju hladilnikov je prepovedano uporabljati ostre predmete (noži...). Okna in žaluzije na oknih morajo biti temeljito očiščene.

SANITARY – HYGIENE CONTROL IN YOUR DORM
In accordance with the 45., 46., and 47. Article of Regulation – dormitories rules, we are informing you that our three-member sanitary hygiene commission will have sanitary – hygiene inspection in your room (door, floor - also under the bed, drawers under the bed, desk, lights, switch, trash etc).

Commission will also do sanitary – hygiene inspection in belonging area – balcony, kitchen (elements, microwave, water heater etc.) and bathrooms. We are expecting that you will throw away all packaging (bottles, pasteboard, sacks, etc.) and unused objects (dishes, housework apparatus, TV, etc.) in the trash nearby the dorm.

If you have or use a refrigerator you should clean it inside and outside (melt the ice, through away all the food witch date has expired). Windows and blinds on windows must be thoroughly cleaned.

Those student's, who will not consider (respect) this instruction will be warned and then we will act against them.

 

DOM/DORM PREDSEDNIK KOMISIJE/ DATUM KONTROLE/ PONOVNA KONTROLA/
  PRESIDENT OF COMMISION  DATE OF CONTROL  DATE OF RE-CHECK
1. ROBERT GALUN 22.03.2022 29.03.2022
2. ROBERT GALUN 23.03.2022 29.03.2022
3. VLADO POTOČNIK 24.03.2022 30.03.2022
D VLADO POTOČNIK 25.03.2022 30.03.2022
4 BARBARA MAJCEN 21.–­­22. 3. 2022 25.03.2022
5. BARBARA MAJCEN  23.–24. 3. 2022 30.03.2022
6. PETRA KOSTEVŠEK  28.–29. 3 2022 1.04.2022
7. PETRA KOSTEVŠEK 30.–31. 3. 2022 4.04.2022
15 DAMIR MLAKAR 21.–22. 3. 2022 25.03.2022
8, 9, 10, 11, 12 STANKO NAJŽAR 21.–24. 03. 2022 30.–31. 3. 2022
14. TEJA KUKOVEC 23.–24. 3. 2022 30.03.2022
13. BOJANA OGRIZEK ROGAN 28.–29. 3. 2022 1.04.2022