KAKO DO SOBE? 

1. Prijavite se na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih za študijsko leto. V visokošolskem središču v Mariboru pri zasebnikih ni razpisanih subvencij za bivanje.

2. Preglejte Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov: zlasti bodite pozorni na člene 12 - 18 in 23, saj bo vaša prošnja obravnavana na osnovi določil tega pravilnika.

3. Elektronska prijava za sprejem in podaljšanje bivanja na spletnem portalu eVŠ.

4. Prednostne liste so seznami študentov za sprejem, ki izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje (uvrščeni so tudi študenti, ki še nimajo statusa, ostale pogoje pa izpolnjujejo). Na ustrezni prednostni listi poiščite številko vaše prošnje in ugotovite, koliko točk ste dosegli ter na katerem mestu ste. Na vselitev vas povabimo takoj, ko ste na vrsti to je: od druge polovice septembra, v oktobru ali novembru.

5. Enoposteljno sobo si boste zagotovili tako, da se prijavite na Razpis za dodelitev enoposteljnih sob in izpolnite obrazec Prošnja za dodelitev enoposteljne sobe.

6. Pravilnik o domskem redu med drugim določa pravila o vselitvi, izselitvi, preselitvi, dodelitvi enoposteljne sobe. Določa tudi pravice in dolžnosti stanovalcev, disciplinsko odgovornost, delo receptorske službe itd.


NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA (FAQ)

1. KDAJ BO OBJAVLJEN RAZPIS ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA?

Praviloma je Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja objavljen v juniju na naši spletni strani. Med študijskim letom je lahko objavljen dodatni razpis za sprejem, če so v študentskih domovih proste kapacitete. V primeru, da v študentovi družini nastanejo izjemne okoliščine, lahko prošnjo za sprejem odda kadarkoli med letom.

2. KDAJ LAHKO ODDAM PROŠNJO ZA SPREJEM IN KDAJ PROŠNJO ZA PODALJŠANJE BIVANJA?

Prošnje za sprejem ali podaljšanje bivanja oddate, ko je objavljen Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja (objavljen je na naši spletni strani, praviloma traja od junija do 16. avgusta).

Prošnjo boste obvezno oddali elektronsko. Oddaja je mogoča na dva načina:

  • Prijava z digitalnim potrdilom (več informacij, kako ga pridobite, najdete na: www.sigen-ca.si/pridobitev_fizicni.php). Vse podatke, soglasja in priloge lahko pošljete samo elektronsko (priloge lahko pošljete tudi po pošti).
  • Prijava z uporabniškim imenom in geslom (oboje si obvezno zapišite in shranite!). Ko prošnjo oddate elektronsko, jo OBVEZNO NATISNITE, PODPIŠITE in POŠLJITE (s prilogami) po pošti ali oddajte osebno.

Natančno preberite razpis in navodila za izpolnjevanje elektronske prošnje za bivanje! Z oddajo prošnje ne odlašajte do zadnjega dne!

3. KATERE POGOJE MORA IZPOLNJEVATI ŠTUDENT, DA PRIDOBI SUBVENCIONIRANO BIVANJE?

Splošni pogoji za dodelitev subvencije so določeni v 12. členu Pravilnika o subvencioniranju bivanja, ki je objavljen tudi na naši spletni strani.

4. KATERI ČLANI GOSPODINJSTVA SE UPOŠTEVAJO PRI IZRAČUNU MATERIALNEGA POLOŽAJA ŠTUDENTA?

Materialni položaj (12. in 15. člen Pravilnika). Upoštevajo se družinski člani, ki so na dan poizvedbe navedeni v gospodinjski evidenci, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve. Za ožje družinske člane študenta v istem gospodinjstvu se šteje starše (tudi mačeha ali očim oziroma partner matere ali očeta), sorojence, posvojence, rejence ter osebe pod skrbništvom (ne pa stari starši, tete, strici in nečaki). posebnosti so navedene v Razpisu. Priložite dokazila z višino zneska, če prejemate preživnino, dohodke iz tujine oz. dohodke, ki niso prijavljeni na FURSu ipd.

5. KDAJ SE BOM LAHKO VSELIL V ŠTUDENTSKE DOMOVE?

Na osnovi doseženih točk so študenti za sprejem uvrščeni na prednostno listo. Prednostne liste bodo objavljene na naši spletni strani od sredine septembra dalje. Ko imajo tudi status študenta, na domač naslov prejmejo odločbo o izpolnjevanju pogojev za bivanje. Vabilo na vselitev prejmejo takoj, ko so na vrsti. Študenti, ki so dosegli največ točk, so že v drugi polovici septembra povabljeni na vselitev, ostale vabimo takoj, ko se sprostijo ležišča (praviloma v oktobru in novembru). Študente vseljujemo glede na proste kapacitete, bližino fakultete in njihove želje.

6. ALI LAHKO SPREMENIM SUBVENCIJO (npr. selitev iz zasebnega v javni študentski dom)?

Študenti, ki so za tekoče študijsko leto prejeli odločbo o dodelitvi katerekoli oblike subvencije (študentski dom, dijaški dom, zasebni študentski dom), lahko med študijskim letom po zaključku vselitev novih študentov v študentske domove spremenijo subvencijo, tako da v Pisarni za študentske domove oddajo izjavo, s katero želijo spremeniti subvencijo. V Pisarni dobijo navodila o npr. postopku izselitve pri zasebnem ŠD in vselitve v javne ŠD.

7. ALI LAHKO V ŠTUDENTSKEM DOMU BIVATA SKUPAJ FANT IN DEKLE?

Pravilnik o domskem redu določa, da lahko v sobi bivata fant in dekle, če podpišeta izjavo, da želita bivati skupaj.

8. KAKŠNA SO PRAVILA ZA DODELITEV ENOPOSTELJNE SOBE?

Pravila dodelitve enoposteljne sobe so določena v Pravilniku o domskem redu v VIII. poglavju: Pravila o dodelitvi enoposteljne sobe.

Služba za študentske zadeve praviloma enkrat letno objavi Razpis za dodelitev enoposteljnih sob (in obrazec: Prošnja za dodelitev enoposteljne sobe), ki traja od junija do avgusta. V začetku septembra je v referatu v vsakem naselju na vpogled prednostna lista za dodelitev enoposteljne sobe, ki je določena v skladu s 27. členom Pravilnika o domskem redu.

Tudi študenti, ki še niso stanovalci Študentskih domov in so oddali Prošnjo za sprejem, lahko priložijo prošnjo za dodelitev enoposteljne sobe.

9. KAKŠEN JE POSTOPEK PRESELITVE V DRUGO SOBO oz. DRUG DOM?

Postopek preselitve je določen v Pravilniku o domskem redu v IV. poglavju: Pravila o preselitvi.

Preselitve so vsak mesec okrog prvega v mesecu.

10. KAKŠNE SO CENE BIVANJA?

Cenik je objavljen na naši spletni strani.

V ceno bivanja so vključeni vsi stroški bivanja, uporaba prostorov za športne in druge dejavnosti (n.pr. fitnesa v vsakem naselju) ter neomejena uporaba interneta.

V primeru, da imamo prosta ležišča, lahko v študentskih domovih izjemoma bivajo tudi študenti, ki ne izpolnjujejo pogojev za subvencionirano bivanje, in plačujejo ekonomsko ceno.

11. ALI IMAJO ŠTUDENTI V SOBAH DOSTOP DO INTERNETA?

Vsa ležišča imajo internetni priključek. Upoštevati mora pravila uporabe interneta. Pred priklopom na internet študent preveri, ali ima UTP kartico in UTP kabel (ne sme uporabljati drugih priključkov). Računalnik bo avtomatsko izbral IP številko in DNS server (DHCP). V primeru težav pokliče tehnično službo ali referat.
V nekaterih domovih je možen tudi priklop na brezžični internet (WI-FI).

12. ALI LAHKO V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH BIVAJO ŠTUDENTI VIŠJIH ŠOL?

Študenti višjih šol se ne morejo prijaviti za nobeno obliko subvencioniranega bivanja, ki so razpisane za študente visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo po visokošolskih strokovnih, univerzitetnih ali podiplomskih programih.

Študenti višjih šol imajo status študenta na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, št. 100/13). Študentom višješolskih študijskih programov dijaški domovi namenijo proste bivalne zmogljivosti, ki jih ne zasedejo dijaki.

13. JE MOŽNA ZAČASNA IZSELITEV IZ ŠTUDENTSKIH DOMOV?

Stanovalec se lahko med študijskim letom začasno izseli zaradi opravljanja dela študijskih obveznosti v tujini. Vložiti mora prošnjo za začasno izselitev s pisnim dokazilom o študiju v tujini. Začasna izselitev je možna najmanj za 3 mesece do največ 9 mesecev, v tem času študent ne plačuje stanarine.

14. KAKŠEN JE STANDARD V DOMOVIH? 

Standard je v posameznih domovih različen. Zaradi obnov in novogradenj domov se standard zelo izboljšuje.

  • V domovih (1, 3, 4, 5, 6) so eno- in dvoposteljne sobe, v vsakem nadstropju je kuhinja, od 4 do 9 študentov uporablja en sanitarni sklop. Skupne prostore čisti čistilni servis.
  • V domovih z apartmaji (Depandansa, dom 2, 7, 13 in naselje Lent) so eno- in dvoposteljne sobe, kuhinja in sanitarni sklop sta za 2 do 6 študentov. V domu na Smetanovi ulici 71 (dom 13) je v  večini apartmajev ena dvoposteljna soba z lastno kuhinjo in kopalnico. Vse prostore v apartmaju oz. garsonjeri vzdržujejo študenti.
  • Dom študentov in gostujočih profesorjev (dom 15) ima na voljo 68 ležišč za subvencionirano bivanje študentov v apartmajih in garsonjerah, ki jih študenti vzdržujejo sami.
  • V domovih imamo tudi apartmaje, v katerih imajo možnost bivanja študentske družine, gibalno ovirani študenti in študenti s posebnimi potrebami.

Kontakti

Študentski domovi Maribor
Gosposvetska cesta 83
2000 Maribor 
tel.: 02 228 42 00 
E–pošta: umsd@um.si

Več...

Spremljajte nas

NA VRH STRANI