KAKO DO SOBE?

V času trajanja razpisa za subvencionirano bivanje v Študentskih domovih UM (ŠD) se prijavite na spletnem portalu eVŠ. Vse informacije o razpisu pa najdete na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih za študijsko leto. V visokošolskem središču v Mariboru pri zasebnikih ni razpisanih subvencij za bivanje.

Preberite Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov: zlasti bodite pozorni na člene 12. - 18. in 23.  saj bo vaša prošnja obravnavana na osnovi določil tega pravilnika.

Prednostne liste so seznami študentov za sprejem, ki izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje. Na ustrezni prednostni listi poiščite številko vaše prošnje in ugotovite, koliko točk ste dosegli ter na katerem mestu ste.

Prva vabila na vselitve študentom posredujemo na elektronske naslove do 15.septembra.

POMEMBNO!  Vabila na vselitev bodo poslana elektronsko na vaš elektronski naslov, ki ga boste navedli pri prijavi kot kontaktni elektronski naslov na  spletnem portalu eVŠ. Obvezno navedite elektronski naslov, ki bo aktiven tudi od septembra dalje. Elektronski naslovi iz srednjih šol se ukinejo s koncem meseca avgusta.

Pravilnik o domskem redu med drugim določa pravila o vselitvi, izselitvi, preselitvi, dodelitvi enoposteljne sobe. Določa tudi pravice in dolžnosti stanovalcev, disciplinsko odgovornost, delo receptorske službe itd zato ga skrbno preberite.

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA (FAQ)

1. KDAJ BO OBJAVLJEN RAZPIS ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA?

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja bo objavljen 1. junija  na naši spletni strani. Prošnjo boste lahko oddali od 1. lulija dalje. Prošnje za podaljšanje je mogoče oddati do 16. avgusta. Prošnje za podaljšanje bivanja ni več možno oddati po 16. avgustu. Prošnje za sprejem lahko oddate do 1. junija naslednjega leta. Razpis za sprejem je odprt celotno leto in lahko kadarkoli oddate prošnjo za sprejem. 

2. KDO SE LAHKO PRIJAVI NA RAZPIS ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE SUBVENCIONIRANEGA BIVANJA?

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s statusom študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine; povprečni bruto mesečni dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji (pri izračunu bruto mesečnega dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo štipendije študenta in drugih družinskih članov, prav tako pa tudi ne dohodki študenta in drugih družinskih članov, prejeti za delo prek študentskega servisa, če ne presežejo davčne olajšave za predhodno leto (3.500,00 EUR) in imajo stalno prebivališče, oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija.

2. KDAJ IN KJE LAHKO ODDAM PROŠNJO ZA SPREJEM IN KDAJ PROŠNJO ZA PODALJŠANJE BIVANJA v ŠD?

KJE?

Študenti lahko oddajo elektronsko prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja na portalu eVŠ na povezavi http://portal.evs.gov.si/bivanje.

Razpis je tako kot vsako leto namenjen študentom, ki podaljšujejo bivanje in tistim, ki želijo na novo bivati v študentskih domovih. V obeh primerih je potrebno oddati prošnjo.

KDAJ?

Oddaja vlog je izključno samo v elektronski obliki.

 2a) Kako oddati prošnjo za SPREJEM? Prošnjo lahko oddate od 1. julija do 1. junija   naslednje leto, na način:

1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico.

2. Z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS 

3. Z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture AAI-račun (za novince: digitalna identiteta je tista, s katero ste se vpisali na Univerzo v Mariboru; za študente UM: digitalna identiteta um.si) 

Prošnjo za sprejem študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ kadarkoli do 1. junija naslednje leto, s tem, da bodo na prvo prednostno listo skladno z drugim odstavkom 19. člena pravilnika uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 16. avgusta (velja za študente, za katere bo mogoče ugotoviti izpolnjevanje splošnih pogojev iz 12. člena pravilnika in meril iz 13. do 18. člena pravilnika).

2b) Kako oddati prošnjo za PODALJŠANJE? Prošnjo lahko oddate od 1. julija . do 16. avgusta tekočega leta na način:

Oddaja vlog je izključno samo v elektronski obliki.

1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico 

2. Z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS 

3. Z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture AAI-račun (za novince: digitalna identiteta ista, s katero ste se vpisali na Univerzo v Mariboru; za študente UM: digitalna identiteta um.si)

Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča predvidoma po 17. oktobru.

9. KOLIKO TRAJA OD VLOŽITVE PROŠNJE DO VABILA ZA VSELITEV?

Pisarna za Študentske domove, ki obdeluje vaše prošnje ima 60 dni časa, da prošnjo reši. Zato je tudi pomembno, da prošnjo vložite čimprej, da se lahko na portalu EvŠ začne obdelava prošnje,  s tem boste tudi prej na prednostni listi.

Prošnjo za sprejem bivanja vložite ne glede, kje boste študirali (MB, LJ, KP) – možen je prenos vlog med visokošolskimi središči.

Ob vložitvi prošnje obvezno podajte/priložite soglasja vas in vaših družinskih članov za pridobitev podatkov od FURS-a. Brez tega soglasja se vaša prošnja ne obdeluje naprej.

10. KAKO POTEKA VSELITEV? ALI SE LAHKO IZBERE DOM V KATEREM ŽELIM BIVATI? KDAJ SO ŠTUDENTJE VABLJENI NA VSELITEV?

Ko na prednostni listi pridete na vrsto, vas preko elektronske pošte povabimo na vselitev. Predhodno ste povabljeni na Informativni sestanek pred vselitvijo v predavalnico Doma 6, na naslovu Gosposvetska cesta 87 a, Maribor (Lokacija informativnega razgovora ob vselitvi). Na informativnem sestanku pridobite vse potrebne informacije za vselitev v ŠD. Po sestanku vas razporedimo po naseljih. Pri tem upoštevamo naslednje kriterije:

  • trenutno razpoložljivost bivalnih kapacitet po domovih. V  največji možni meri, sledimo željam študentov  (v okviru prostih ležišč).
  • vsak stanovalec mora imeti približno enako oddaljenost od doma do matične fakultete, kjer se izvaja študij.

Na Študentskih domovih Univerze v Mariboru se trudimo, da večino vselitev izvedemo med 15. septembrom in 1. oktobrom. Vselitve se izvajajo glede na proste kapacitete in se izvajajo tudi v novembru ter decembru.

11. ALI SE LAHKO VSELIM SKUPAJ S PRIJATELJEM/PRIJATELJICO/FANTOM/PUNCO?

V kolikor bivalne kapacitet v danem trenutku to dopuščajo, z veseljem ugodimo želji po skupnem bivanju. Pri vselitvah novincev pa je potrebno upoštevati dejstvo, da vnaprejšnjih rezervacij ni npr. (prijatelj, ki je dobil vabilo, bi bival s prijateljem, ki še čaka na vabilo). Preselitev za skupno bivanje je možno tudi med študijskim letom.

12. KJE SE NAHAJAJO ŠTUDENTSKI DOMOVI V MARIBORU?

Lokacije najdete na naslednjih povezavah. (Naselje Gosposvetska) (Naselje Tyrševa) (Naselje Quadro) (Naselje Smetanova) (Naselje Lent)

13. KAKŠEN JE POSTOPEK PRESELITVE V DRUGO SOBO oz. DRUGI DOM?

Postopek preselitve je določen v Pravilniku o domskem redu v IV. poglavju: Študentje Univerze v Mariboru oddajo vlogo za preselitev elektronsko Prošnja za preselitev, ostali, ki niso študentje Univerze v Mariboru oddajo vlogo za preselitev v referatu naselja, kjer trenutno bivajo.

Preselitve so vsak mesec okrog prvega v mesecu. Študent se v študijskem letu lahko preseli samo enkrat.

14. KAKŠEN JE POSTOPEK PRIDOBITVE ENOPOSTELJNE SOBE?

V času razpisa za dodelitev enoposteljnih sob vložite prošnjo tako da , da se prijavite na Razpis za dodelitev enoposteljnih sob in izpolnite obrazec Prošnja za dodelitev enoposteljne sobe.

Razpis za enoposteljen sobe je objavljen 1. julija in se zaključi 16. avgusta. Pravila za dodelitev enoposteljnih sob so natančno določena.  Postopek preselitve je določen v Pravilniku o domskem redu in je naveden v 8 poglavju ( od 26. člena do 30. člena).

15. KAKŠNE SO CENE BIVANJA?

V ceno bivanja so vključeni vsi stroški bivanja, uporaba prostorov za športne in druge dejavnosti (npr. fitnesa v vsakem naselju) ter neomejena uporaba interneta.

V primeru, da imamo prosta ležišča, lahko v študentskih domovih izjemoma bivajo tudi študenti, ki ne izpolnjujejo pogojev za subvencionirano bivanje in plačujejo ekonomsko ceno.

Podroben Cenik je objavljen na naši spletni strani. Cena ležišča je odvisna od bivalne kapacitete in kategorije sobe (enoposteljna ali dvoposteljna soba).

 

16. ALI IMAJO ŠTUDENTI V SOBAH DOSTOP DO INTERNETA?

Vsa ležišča imajo internetni priključek. Študent mora upoštevati mora pravila uporabe interneta. Pred priklopom na internet študent preveri ali ima UTP kartico in UTP kabel (ne sme uporabljati drugih priključkov). Računalnik bo avtomatsko izbral IP številko in DNS server (DHCP). V primeru težav pokliče tehnično službo ali referat.

V nekaterih domovih je možen tudi priklop na brezžični internet (WI-FI).

17. ALI LAHKO V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH BIVAJO ŠTUDENTI VIŠJIH ŠOL?

Študenti višjih šol se lahko prijavijo za dodelitev subvencioniranega bivanja.

18. JE MOŽNA ZAČASNA IZSELITEV IZ ŠTUDENTSKIH DOMOV?

Stanovalec se lahko med študijskim letom začasno izseli zaradi opravljanja dela študijskih obveznosti v tujini. Vložiti mora prošnjo za začasno izselitev s pisnim dokazilom o študiju v tujini. Začasna izselitev je možna najmanj za 3 mesece do največ 9 mesecev, v tem času študent ne plačuje stanarine. Ko se vrne iz izmenjave se mu ponudi prosto ležišče, ki je na voljo.

19. KAKŠNE SO VRSTE BIVALNIH KAPACITET?

  1. Apartmaji; kombinacija enoposteljnih in dvoposteljnih sob, 2-8 stanovalcev/apartma, apartma ima skupno kuhinjo in kopalnico.
  2. Sistem sob; Vhodi v sobe (5) so iz skupnega hodnika, stanovalci souporabljajo kopalnico (vsak hodnik ima svojo), stanovalci souporabljajo skupne prostore s kuhinjo.
  3. Garsonjere; V garsonjeri je lastna kuhinja in kopalnica. 

20. KAKŠNE SO PREDNOSTI BIVANJA V ŠTUDENTSKEM DOMU NAPRAM BIVANJA PRI ZASEBNIKU?

Študenti imajo možnost bivanja v skupnosti mladih, druženja, zabave in medsebojne pomoči. Imajo priložnost za osebnostno rast v okolju, kjer je potrebno tudi sprejemanje, prilagajanje in toleranca ter učenje tujih jezikov, da komunicirajo s tujimi študenti.

Prednost je zagotovo cena najema ležišča na mesec, ki je neprimerno cenejša, kot pri zasebniku, saj zajema vse stroške in tudi brezplačno uporabo fitnesa v vsakem naselju, uporabo glasbenih sob, sob za druge športne aktivnosti kot so npr. namizni tenis. Kot edini  imamo tudi fitnes na prostem. Poleg zunanjih igrišč za košarko imamo v naselju Tyrševa svojo telovadnico, ki jo lahko uporabljajo stanovalci, v naselju Gosposvetska pa imajo na voljo Univerzitetni športni center Leona Štuklja, ki nudi širok spekter športnih aktivnosti.

Lokacija vseh 5 naseljih je atraktivna, saj se vse praktično nahajajo v centru mesta, blizu fakultet.

Študentu ni potrebno vplačevati varščine, prav tako nima odpovednega roka izselitve. Izselijo se lahko kadarkoli. V večini naselij imajo študentje na voljo tudi najem garažne hiše, cena najema ni tržna.

21. KAKŠNE SO MOŽNOSTI ZA BIVANJE ŠTUDENTSKIH DRUŽIN?

V Študentskem domu imamo na voljo 9 apartmajev za študentske družine in 7 apartmajev za študente invalide. Otroci študentskih družin imajo bivanje brezplačno.

Kontakti

Študentski domovi Maribor
Gosposvetska cesta 83
2000 Maribor 
tel.: 02 228 42 00 
E–pošta: umsd@um.si

Več...

Spremljajte nas

NA VRH STRANI